mini

Vi har fått nytt navn og ny logo!

Nye hjemmesider er under utvikling. I mellomtiden kan interesserte kontakte oss på e-post

ellen@nortechno.no eller gunnar@nortechno.no